Grupa Armii "Polnoc"


Dowodca: gen.plk. F.v.Bock

3 Armia Wehrmachtu


Przynaleznosc: Grupa Armii "Polnoc" dow: gen.plk. F.v.Bock
Dowodca: gen.art G.v.Kuchler
Sklad:

4 Armia Wehrmachtu


Przynaleznosc: Grupa Armii "Polnoc" dow: gen.plk. F.v.Bock
Dowodca: gen.art G.v.Kluge
Sklad:

Grupa Armii "Poludnie"


Dowodca: gen.plk. G.v.Runstedt

8 Armia Wehrmachtu


Przynaleznosc: Grupa Armii "Poludnie" dow: gen.plk. G.v.Runstedt
Dowodca: gen.piech J.Blaskowitz
Sklad:

10 Armia Wehrmachtu


Przynaleznosc: Grupa Armii "Poludnie" dow: gen.plk. G.v.Runstedt
Dowodca: gen.art. W.v.Reichenau
Sklad:

14 Armia Wehrmachtu


Przynaleznosc: Grupa Armii "Poludnie" dow: gen.plk. G.v.Runstedt
Dowodca: gen.plk. W.List
Sklad:

Dodatkowo OKH rozporzadzalo: